Artikler - Side 8

Publisert 28. apr. 2016 13:46

Er det mulig å løse byens utfordringer med en optimistisk visjon? UiO-forsker skal granske realitetene i en bydel i London de neste fire årene.

Publisert 28. apr. 2016 07:50

Tanker kan nå avleses direkte fra elektroder i hjernen. Det kan hjelpe stumme og lamme til å styre tekniske hjelpemidler med tankekraft.

Publisert 25. apr. 2016 06:30

Forskere ved UiO har laget batterier som kan lades opp tusen ganger raskere enn i dag. Håpet er å kunne bruke dem i fremtidens miljøvennlige busser. Første stopp er ladbare betalingskort.

Publisert 20. apr. 2016 08:38

Superavanserte beregninger viser at en bestemt type atomkjerne er mye mindre enn tidligere antatt. Den nye kunnskapen endrer synet på en type døende stjerner som kalles nøytronstjerner.

Publisert 18. apr. 2016 09:12

Tørr munn ødelegger tennene. Nå kan spesialdesignete nanopartikler sørge for at slimhinnene i munnen forblir konstant fuktige.

Publisert 11. apr. 2016 15:12

Motehus fra 1920-tallet har gjenoppstått etter å ha vært stengt – og glemt – i generasjoner. Gammel glans er gull verd for nye investorer.

Publisert 2. apr. 2016 08:13

Det høres revolusjonerende ut, men har vært kjent i ti år: Dyrket vev fra munnhulen kan få blinde til å se. Ny forskning gjør det nå mulig å lagre og frakte vevet også til den fattige delen av verden – der flest er rammet.  

Publisert 1. apr. 2016 06:00

Gensjekk av tarmen din gjør det mulig å teste intelligensen din. UiO inviterer fremtidige studenter og andre interesserte på intelligent tarmsjekk på Blindern i dag. De som vil bli smartere kan få en dose professorfeses.

Publisert 2. feb. 2016 14:23

Morgongåve er ikkje noko nytt fenomen. Tradisjonen har eksistert i norske ekteskap i over 700 år. Men det var ikkje av kjærleik den først kom til.  

Publisert 29. jan. 2016 07:56

Sjøisen i Arktis smeltar i rekordfart. No har forskarar funne ut korleis vi kan bremse den arktiske oppvarminga ved å redusere sotutslepp heilt andre stader i verda. 

Publisert 29. jan. 2016 07:55

Norsk lov beskytter den som forurenser: Oljesøl som driver med havstrømmene og treffer den russiske nordkysten, tar ikke Norge ansvar for. Ødelagte økosystemer kan bli resultatet. 

Publisert 29. jan. 2016 07:55

Fjellene på Svalbard kan løse gåten om hvor oljen er i Barentshavet. Første steg er å beskrive hvordan havbunnen så ut den gangen fiskeøglene regjerte i havet.

Publisert 29. jan. 2016 07:55

Mange breer på Svalbard oppfører seg svært forskjellig fra andre breer i verden. De ekspanderer voldsomt i noen år, trekker seg kjapt tilbake – for så å stå stille i femti til hundre år – før de eser ut igjen.

Publisert 29. jan. 2016 07:55

Klimaendringene øker presset på nordområdene. UiO intensiverer forskningen i nord. Universitetssenteret på Svalbard skal dobles. Barentshavforskerne får over to milliarder kroner.

Publisert 29. jan. 2016 07:55

Først da den kalde krigen var over, ble det mulig å lage en felles, arktisk flora. Den nye floraen er nødvendig for å kunne bevare det biologiske mangfoldet i nord.

Publisert 29. jan. 2016 07:55

Dersom fisken trekker nordover og inn i internasjonale farvann, kan dette kaste om på det politiske spillet om reguleringer og kvoter. 

Publisert 29. jan. 2016 06:00

Forskere bruker nå DNA-analyser for å kartlegge det biologiske mangfoldet av sopp på Svalbard. De har allerede funnet flere hundre ukjente arter.

Publisert 29. jan. 2016 01:00

Denne ribbemaneten skal friste skoleelever til å lære om bærekraftig utvikling i Arktis.

Publisert 28. jan. 2016 08:16

Klimaendringene forsterker effekten av miljøgifter i arktiske strøk. Nå undersøker forskere hvordan miljøgiftene skader arvematerialet til arktiske fugler.

Publisert 27. jan. 2016 11:40

Solstormene kan lamme moderne kommunikasjon. Nå skal forskere sende opp en bisverm med raketter for å forstå hvorfor. Målet er bedre varsling av romvær.

Publisert 25. jan. 2016 13:02

Konservative, religiøse allianser påvirker FNs agenda i langt større grad enn det vi kanskje er klar over. Særlig når det gjelder likestilling og familiepolitikk.  

Publisert 14. des. 2015 07:48

Den sjølvtitulerte «Islamske staten» har prega nyhendestraumen frå Midtausten dei siste åra. Men jihadistane i Den islamske staten er ikkje så unike som ein kan få inntrykk av.

Publisert 10. des. 2015 20:39

Et fembindsverk belyser hvor godt barn har det – alle ting tatt i betraktning.

Publisert 10. des. 2015 20:39

Antikkens yngste beveget seg knapt utenfor hjem og nabolag. Men noen reiste det romerske imperiet på langs og på tvers – slavebarna.

Publisert 10. des. 2015 20:38

Barn er ikkje lenger prisgitt foreldra sine meiningar i barnefordelingssaker, dei er blitt synlege subjekt med eigne stemmer og reell påverknadskraft.