Artikler - Side 8

Publisert 7. nov. 2016 08:06

Ny nanoforskning kan føre verden et skritt nærmere miljøvennlig sement uten CO2-utslipp. Forskningen kan kanskje også gi oss selvlegende bein og et stoff som kan hindre forvitring av både kirkebygg og skulpturer.

Publisert 3. nov. 2016 07:58

Pasienter med Parkinsons sykdom kan gå en lysere fremtid i møte. En ørliten medisinfabrikk i hjernen skal kunne redusere symptomene drastisk.

Publisert 31. okt. 2016 09:44

Faren for å ta feil medisin reduseres kraftig når virkestoff og dose fremheves på pakningene, viser psykologisk eksperiment.

Publisert 27. okt. 2016 09:10

Oljesøl i Arktis kan være katastrofalt. Bølgeforskere lager nå en matematisk modell som kan beregne hvordan bølger og dønninger i havet presser oljesøl inn under den arktiske isen.

Publisert 26. okt. 2016 10:08

De siste 13 årene har rederi, forsikringsselskap og den spanske stat kranglet om hvem som skulle betale for den store oljekatastrofen i Biscayabukta i 2002. Alle bommet på den matematiske forklaringen.

Publisert 25. okt. 2016 07:55

Nå har matematikere funnet forklaringen på hvorfor Kiel-fergen og andre store cruiseskip skaper en meterhøy bølge langs land – foran skipene.

Publisert 24. okt. 2016 10:07

Abels mest berømte matematiske oppdagelser hadde ingen praktisk anvendelse i nesten 200 år. Nå brukes matematikken hans hver gang du gjør noe trygt på Internett.

Publisert 26. aug. 2016 14:09

Ei bølgje av uformelle nettverk som reparerer øydelagde gjenstandar, har vakse kraftig dei siste åra. Fenomenet er også ein del av historia om berekraftig design, som no vert skriven for første gong. 

Publisert 22. aug. 2016 10:42

Hjernens behov for energi er enormt. Mitokondriene gjør jobben. Men noen ganger går det galt.

Publisert 18. aug. 2016 14:01

Immunforsvaret til HIV-pasienter blir bedre med økt bakteriemangfold i tarmen. Forskere ser også en mulig sammenheng mellom tarmflora og hjertesvikt.

Publisert 18. aug. 2016 14:01

Multiresistente bakterier er i løpet av de siste årene blitt en enda større trussel i Norge.

Publisert 18. aug. 2016 14:00

Bakteriar kan vere farlege og framkalle sjukdom, men dei kan også vere til stor nytte. Dei kan blant anna fungere som proteinfabrikkar og hjelpe til med å framstille nye medisinar.

Publisert 18. aug. 2016 14:00

Nytt kjemisk stoff fra UiO kan hindre bakterier i å snakke sammen. Da mister de evnen til å danne farlige bakteriebelegg i kroppen.

Publisert 18. aug. 2016 14:00

Multiresistente bakterier kan ta innersvingen på oss. Likevel er det ikke funnet opp nye typer antibiotika på tretti år. Forklaringen er at det ikke lønner seg.

Publisert 18. aug. 2016 14:00

Bakteriene bruker kjemiske våpen mot hverandre. For ikke å dø i kampen sørger bakteriene for å lage motgift til seg selv.

Publisert 18. aug. 2016 14:00

Vi mennesker er helt avhengige av bakterier. De fleste vil oss vel. De færreste er skumle. Nå avsløres bakteriene for stadig nye hemmeligheter.

Publisert 18. aug. 2016 13:59

De skulle finne en kur mot kreft. I stedet oppdaget de et stoff som kan ta knekken på resistente bakterier.

Publisert 17. aug. 2016 11:56

Masterstudenter skal nå sette inn sakseklippende gener i syntetiske bakterier for å lage verdens raskeste test av farlig urinveisinfeksjon.

Publisert 16. aug. 2016 10:56

Matematikere utvikler nå flunkende nye, statistiske beregninger på verdens raskeste datamaskiner for å kunne forutsi hvordan de farlige bakterieepidemiene på sykehus sprer seg.

Publisert 15. aug. 2016 10:18

5000 DNA-prøver av babybæsj skal avsløre hvordan bakteriesamfunnet i spedbarnstarmen endrer seg.

Publisert 9. aug. 2016 09:14

Tvilsomt vitenskapelige tidsskrifter florerer på nett. Medisinprofessor ved UiO ble lurt til å bli sjefredaktør for ett av dem. Nå advarer han andre forskere mot å gå i fellen.

Publisert 5. aug. 2016 11:36

Depresjon og alkoholmisbruk kan hver for seg påvirke immunforsvaret. Ny forskning viser at kombinasjonen er enda verre.  

Publisert 25. juli 2016 10:43

Tar knekken på myten om Arktis: Mennesker har levd i ett med naturen i tusener av år. Livsviktig kunnskap både om menneskehetens historie og klimautfordringene ligger gjemt her, mener forskere.

Publisert 20. juli 2016 16:20

Oppslagsverket med over 300 000 ord fortel mykje om nordmenns sjølvbilete. Mellom anna syner ordboka at nordmenn er spesielt opptekne av arbeid og effektivitet.

Publisert 20. juli 2016 15:52

Nye apper forandrer livene til kineserne. Tettere samarbeid mellom myndighetene og innbyggerne skal få kineserne til å trives bedre i storbyene – for å sette fart i økonomien.