Energi og klima

Universitetet i Oslo tar sin faglige spennvidde i bruk for å imøtekomme verdens akutte behov for bærekraftig og klimanøytral energi.

Publisert 29. jan. 2013 07:22

Om fem til sju år er solcellene blitt mye billigere – og bare en tjuendedel så tjukke som dagens solceller. Trikset er å lure  sollyset med  mikrokuler. 

Publisert 29. jan. 2013 16:22

Universitetet i Oslo vil bli store på internasjonal klimarett. Det behøves: Mange jussnøtter må knekkes om verden skal klare å stanse den globale oppvarmingen.

Publisert 26. feb. 2013 07:33

Mellomstore bølger kan ødelegge vindturbinene på havet. De kan knekke som fyrstikker. Matematikere prøver nå å forklare hvorfor.

Publisert 21. feb. 2013 13:41

Norge bruker årlig nesten en halv milliard kroner til å forske på fornybare energikilder. Likevel vil ikke politikerne legge til rette for at den nye teknologien kommer i bruk.

 

Publisert 2. apr. 2013 07:46

Inspirert av India kan innbyggere i en kenyansk landsby dra til et lokalt sol-energisenter. Der kan de lade bærbare, elektriske lamper. Lampene lyser i åtte timer.  

Publisert 7. feb. 2013 10:23

Når den samfunnsøkonomiske kostnaden ved CO2-utslipp er tilstrekkelig stor, bør skog få stå urørt.

Publisert 12. feb. 2013 06:22

USA bruker uran fra russiske atomvåpen som brensel i sivil kjernekraft. Hvis våpenuranet blandes med det norske grunnstoffet thorium, blir avfallet 95 prosent mindre radioaktivt.

Publisert 11. mars 2013 07:25

Solcellene på robotbilen på Mars er dobbelt så bra som solcellene på Jorda. Hemmeligheten er rådyre materialer. Fremtidens solceller kan bli like effektive med superbillig sink.  

Publisert 4. mars 2013 06:58

Vindkraften gir mer usikre strømpriser i det tyske og det norske markedet. Prisene blir enda mer ustabile med ny strømkabel mellom Norge og Tyskland.

Publisert 7. feb. 2013 10:31

– Fordi de globale energi- og klimautfordringene er så krevende og sammensatte, har universitetet en spesielt viktig rolle å spille, sier Arild Underdal.